Gyártók

Kategóriák

Új termékek

Nincs új termék

Hírlevél

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT


A www.vizakft.hu, www.jaxonfish.hu és a www.dragonfish.hu honlap (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa a Viza2003 Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos).

A Honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a Honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

A Honlapon található valamennyi szövegrész, tartalom, anyag a Tulajdonos illetve harmadik személyek kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Tulajdonos fenntart minden, a Honlap bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre a Tulajdonostól engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A Tulajdonos a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Honlap üzemeltetője - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Tulajdonos az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A Honlap üzemeltetése során a Tulajdonos igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A Tulajdonos a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Tulajdonos nem vállalja a felelősséget a Honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.